A A A
SmodBIP

Akty prawne i dokumenty

ORGAN PROWADZĄCY:  Gmina Chojnów

FORMA PRAWNA: jednostka budżetowa gminy, nie posiada osobowości prawnej, zaliczana do sektora finansów publicznych

STATUS PRAWNY: Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Budziwojowie jest jednostką organizacyjną Gminy Chojnów. Decyzja KO nr 61/92 z dnia 25 maja 1992 r. Uchwałą nr IX/37/99 Rady Gminy Chojnów z dnia 26 lutego 1999 r. została przekształcona w szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej I-VI i w takiej formie funkcjonuje od 1 września 1999 r.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI: szkolnictwo. Szkoła kształci dzieci w sześciu oddziałach, w klasach I-VI oraz w oddziale przedszkolnym dla dzieci pięcio i sześcioletnich. Jest szkołą obwodową.

OBWÓD SZKOŁY:
Do obwodu szkoły należą wsie:Budziwojów, Dobroszów, Gołaczów, Gołocin, Pawlikowice, Strupice, Dzwonów i Michów.

ORGANIZACJA SZKOŁY: organizację określa STATUT SZKOŁYOpublikował: Paweł Sobczyk
Publikacja dnia: 03.11.2013
Podpisał: Paweł Sobczyk
Dokument z dnia: 10.09.2012
Dokument oglądany razy: 1 819