A A A
SmodBIP

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej


Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Budziwojowie
Budziwojów 21 a, 59-225 ChojnówTel/fax: 76 / 81 86 649
Adres email: budziwojowszkola@wp.pl

NIP: 691-20-93-052
REGON: 001239996


    Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

    • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
    • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
    • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

AktualnościOpublikował: Paweł Sobczyk
Publikacja dnia: 10.09.2012
Podpisał: Paweł Sobczyk
Dokument z dnia: 04.06.2012
Dokument oglądany razy: 22 107